Blogi

14. maalis, 2018

Monet eettiset hasardit tapahtuvat, kun asioita tarkastellaan vain yhden moraaliperiaatteen kannalta. Useimmat tilanteet ovat moniulotteisia, monimutkaisia ja monikerroksisia, ja ratkaisut vaikuttavat moneen suuntaan.

Jos eettisenä periaatteena on vahva ideologia, valinnat voivat joskus osua oikeaan mutta joskus taas aiheuttaa suurta vahinkoa. Otan esimerkkejä.

Abortin eettinen oikeutus on siinä, että sen avulla suojellaan äidin ja lapsen terveyttä ja ihmisarvoista elämää. Toisaalta aborttia on myös käytetty lähes ehkäisyyn verrattavana toimenpiteenä.

Abortin vastustajien oikeutettu teesi on elämän tinkimätön kunnioitus. Toisaalta ideologinen vastustaminen on joissain tapauksissa johtanut äidin tai lapsen hengen menetykseen tai tuhonnut äidin mahdollisuudet elää hyvää elämää.

Eutanasian hyväksyjät lähtevät siitä, että ihmisellä on oikeus valvotulla tavalla saada kohtuuttomat kärsimyksensä päättymään. Tai hänellä on mahdollisuus tehdä hoitotestamentti, johon voi liittyä armokuoleman vaihtoehto. On väitetty, että eutanasiaa on toteutettu myös kevein perustein.

Eutanasian vastustajat katsovat, että elämän päättäminen tietoisena toimenpiteenä ei ole ihmisen vallassa. Kuolemaa voidaan nopeuttaa korkeintaan jättämällä jokin hoitotoimenpide tekemättä. Heidän ehdoton elämän kunnioituksen periaatteensa horjuu, jos he hyväksyvät ihmisten lähettämisen kuolemaan, kuten sotaan, usein vastoin lähetettyjen omaa tahtoa.

Esimerkkejä ideologisista ehdottomuuksista on monilla elämänalueilla. Kommunismin ylevä idea oli tasa-arvo ja työn omistajuuden jakaminen tekijöille itselleen. Korkeista eettisistä periaatteista huolimatta tai ehkä juuri niiden takia tuloksena oli mahalasku, josta kärsivät miljoonat ihmiset.

Kapitalismissakin on taustalla ideologia, jota myös on puhtaaksiviljelty. Sen korkeana periaatteena on yksilön valinnanvapauden kunnioittaminen ja vapaa kilpailu.  Tuloksena on maailma, jossa varaus jakaantuu äärimmäisen epätasaisesti.

Yhdysvaltojen aselakienkin taustalla on yksilöiden valinnanvapauden aate.

Esimerkkejä voisi luetella nationalismin ja isänmaallisuuden ihanteista aina uskonnon tai tieteen yksisilmäiseen kaiken selittävyyteen tai teknologian kaikkivoipuuden ylistämiseen.

Ideologioiden avulla ryhmä tai sekava joukkio löytää keskinäisen liiman. Ne auttavat tekemään tarvittaessa nopeita suoraviivaisia johtopäätöksiä ja valintoja, joissa tosin ei oteta huomioon elämän monimutkaisuutta.

Parhaatkin ideologiat ja jäykät uskomukset voivat olla kuin ohjuksia, jotka ammutaan ilmaan ja joiden kulkuun ei sen jälkeen voi enää vaikuttaa. Tuloksena on tuhoa ja hävitystä.

Etiikka on taitoa tarkistaa lähtöoletuksiaan ja suhtautua kriittisesti vakiovastauksiinsa. Se ei sulje pois omaa elämänkatsomusta, mutta se on kykyä katsoa yli omien päämäärien.

En vastusta ehdottomasti ehdottomuutta. Joskus kohtuullisuus voi olla kohtuutonta. Mutta muistetaan, että monet maailman suurimmista vääryyksistä ovat tapahtuneet eettisten ehdottomuuksien tuloksina.

Yleensä teemme valintojamme elämän sekavissa melskeissä, emme kliinisissä laboratorio-olosuhteissa. Ideologia voi olla etiikan pahin vihollinen, jopa pahempi kuin pahuus.

 

Ps. Joskus oman etiikan tai periaatteen korostaminen on naamio, jonka taustalla on inhoreaktio jotain ilmiötä kohtaan. Luulen esimerkiksi maahanmuuttoasenteissa olevan tällaistakin.

 

Avainsanat: etiikka, moraali, ideologiat, uskomukset, dialogi, ehdottomuudet

10. maalis, 2018

Kansanliikkeiden piirissä on ollut värikkäitä saarnaajia. Meidän virallisempi puhujakaartimme on tasapaksumpaa, #johtajat, #poliitikot, #papit, #asiantuntijat. Retoriikalle on tilausta.

Kaikkien ei tarvitse pyrkiä suurten joukkojen villitsijöiksi, mutta suurista reettoreista voi aina ottaa oppia. Viime aikoina on muisteltu Billy Grahamia (1918-2018), joka puhujataidoiltaan ja vakuuttavuudeltaan oli hyvinkin verrattavissa Martin Luther King Jr:iin tai Olof Palmeen.

Tapasin hänet jonkun kerran, ja seurasin hänen esiintymistään muutamassa kansainvälisessä konferenssissa. Vuonna 1987 olin juontajana hänen Helsingin missiossaan. Olihan siinä fiilistä, päästä johtamaan yhteislaulua stadionilliselle väkeä.

Billy Grahamilla oli puhujana moni asia kohdallaan. Samalla on hyvä muistaa, että jokainen puhuja on oman aikansa ja kulttuurinsa tuote.

Retoriikan kolme tunnettua iskusanaa ovat logos, ethos ja pathos. Ne ovat pitäneet pintansa lähes kaksi ja puoli tuhatta vuotta ja ovat alan oppikirjojen must-kauraa.

Logoksen eli asiasisällön osalta Graham oli johdonmukainen. Hän oli tehnyt itselleen selväksi sen, minkä tunsi viestinnän kärjekseen. Hänellä oli sanoma. Kaikilla puhujilla pitäisi olla. Kaikilla. Vai?

Pathos eli tunne näkyi siinä, että hän otti esille ihmisiä askarruttavia elämänkysymyksiä sekä tarttui ajankohtaisiin teemoihin. Hän kertoi tarinoita ja käytti huumoria. Hänestä huokui empatiaa, mutta hän vältti tunteilua. Ja hän uskalsi haastaa kuulijansa. Uskallanko minä?

Ethos eli persoonan uskottavuus oli ehkä hänen tunnusomaisin piirteensä. Hänen olemuksensa ja viestinsä olivat synkronissa. Hänen organisaationsa varainhankinta ja taloudenhoito tapahtui läpinäkyvästi ilman kompurointeja.

Ethosta on sekin, että puhuja on oma itsensä, ei kenenkään klooni. Maailma on täynnä pikkugrahameita tai vaikka minisaarisia ja snadistubbeja. Itse havahduin opiskeluaikoina siihen, että yritin puhua kuin ihailemani pappi Juhani Kalmanlehto. Se loppui, kun joku tarkkakorvainen keksi mainita siitä.

Puheteknisesti Graham oli poikkeuksellinen. Hänen äänenkäyttönsä oli selkeää, hän käytti ytimekkäitä päälauseita, ja hän hallitsi puheen rytmittämisen. Jokaista tarinaa seurasi iskevä ydinviesti, ja jokaista tiivistä osuutta seurasi rauhallisempi jakso.

Rytmitys on puhujan vaikeimpia haasteita. Vuolaan virran ja kuohuvan kosken välillä tarvitaan rauhallisia suvantoja. Suomalaisen puhujan riski on pelkkä suvannossa kelluskelu.

Asiantuntijan tai strategiastaan vakuuttuneen johtajan on vaikea laskeutua tavallisen kuulijan tasolle. Taitava puhuja käyttää sanoja, jotka normiläsnäolija ymmärtää. Hän tahtoo jotain.

Meillä retoriikkaa ei mielestäni ole arvostettu yhtä korkealle kuin anglosaksisissa kulttuureissa. On puhujia, joilla on asiaa mutta joiden viesti ei kosketa. On puhujia, jotka ovat hauskoja tai tunteeseen vetoavia mutta joiden esityksestä kuulijalle ei jää pureskeltavaa. On puhujia, joiden viesti kuulostaa ulkoa opitulta ja sisäistämättömältä.

Johtaminen on viestintää, ja retoriikkaa voi oppia. Onneksi retoriikassa orastaa renessanssi, esimerkkeinä TED ja TEDxHelsinki tai Retoriikan kesäkoulu ja puhe-esitysten ruodinta TV:ssä.

Oma mottoni: Räjähdyksen on parempi tapahtua kuulijan päässä kuin omassa suussasi.

 

Avainsanat: Billy Graham, retoriikka, puhetaito, logos, ethos, pathos, viestintä, sanoma

Kuva: SVL-arkisto

2. maalis, 2018

Eettinen yhteisö on vahva yhteisö. Eettinen johtaja on vahva johtaja.

Kirjoitin äskettäin artikkelin Miten kirkko varmistaa toimintansa eettisyyden? Ehdotin, että kirkko alkaisi selvittää, tarvitseeko se erityisen eettisen toimikunnan, vähän samaan tapaan kuin muilla toimialoilla ovat omat eettisyyttä vahvistavat elimensä.

Minusta kirkko tarvitsee sellaisen. Kaikki suuret yhteisöt tarvitsevat.

Tosin eettisyyttä ei voi pomminvarmasti varmistaa parhaillakaan säännöillä ja rakenteilla. Kyse on lopulta yksilöiden ja yhteisöjen ajattelutavasta ja kulttuurista. Etiikan ohjenuorana on Kultainen sääntö: Tee toiselle, mitä toivot hänen tekevän sinulle.

Tämä vastavuoroisuuden periaate on ilmaistu eri sanoin useimpien kulttuurien ja uskontojen piirissä: ”Älä tee toiselle, mitä et halua hänen tekevän sinulle.” – Juutalaisuus. ”Kukaan ei ole uskova, jollei hän toivo veljelleen samaa kuin itselleen.” – Islam. ”Mitä et toivo itsellesi, älä tee myöskään toisille.” – Konfutselaisuus.

Jos sisäistämme Kultaisen säännön, pääsemme pitkälle. Mutta käytännössä tämä ylevä periaate yksin ei riitä.

Sitä tukemaan on laadittu tarkempia ohjeita, joista meille tutuimmat ovat ikivanhat Kymmenen käskyä. Erilaisia ohjeita on laadittu useimmille elämänaloille liike-elämästä urheiluun ja tieteestä kaupankäyntiin.

Ohjeita tarvitaan, koska meidän mielikuvituksemme ei yksinkertaisesti riitä kuvittelemaan, mitä Kultainen sääntö voisi tarkoittaa vaikka firman hankintaprosesseissa, henkilöstöpolitiikassa tai sijoitustoiminnassa. Eettiset valinnat tapahtuvat aina jossain kontekstissa, tilanteessa, ajassa ja paikassa.

Eettiset ohjeet ovat esimerkkejä siitä, mitä juuri siinä yhteisöissä pidetään erityisen esimerkillisenä tai toisaalta kartettavana toimintana. Listan ei pidä eikä edes tarvitse olla pitkä. Hyvin sisäistetyt ohjeet auttavat ymmärtämään, miten pitäisi toimia niissäkin tilanteissa, joita varten ei ole sovittuja ohjeita.

Sääntöjen ongelma on, että ne ovat helposti mustavalkoisia. Lahjukset kielletään, mutta millainen lahja tai ystävällinen palvelus katsotaan lahjukseksi? Maksimihintoja on määritelty, mutta 50 euroa merkitsee eri asiaa Saksassa kuin Ugandassa. Aina tarvitaan kypsää harkintaa, ajattelua, tilanteen ja vivahteiden tajua sekä kykyä hahmottaa monia samanaikaisia muuttujia.

Jos etiikka olisi pelkkiä sääntöjä, moraalisen masiinan rakentaminen olisi tekoälykoodareille vain ajan kysymys. Mutta eettinen ajattelu on muutakin. Se on kykyä hahmottaa monimutkaisia, monitasoisia ja ristiriitaisia tilanteita historioineen ja vivahteineen.

Eettisen toimintaan kuuluu myös taito tunnistaa tunteita, omia ja toisten. Ilman osapuolten itsetuntemusta ja empatiakykyä parhaatkin ohjeet voivat muuttua tuhoaviksi pommeiksi.

Kaiken lisäksi eettisyys edellyttää kykyä ajatella uudelleen ja irtautua totutuista ajatusmalleista.

Joskus ajatellaan virheellisesti, että etiikka olisi ennen kaikkea kasa kieltoja. Etiikan tehtävä on auttaa meitä tekemään hyvää. Tutkimuksissa on osoitettu, että eettisesti toimiva yhteisö on hyvinvoiva, motivoitunut ja aikaansaava. Epäeettisyys syö energiaa, hyvä etiikka on voimalataus.

 

Avainsanat: etiikka, eettiset ohjeet, Kultainen sääntö, ajattelutapa

23. helmi, 2018

Tommi Sulander aikoo tehdä huikean urakan. Hän juoksee yksin yksinäisyyttä vastaan. Olen seurannut tätä lähestyvää tapahtumaa sen ideointivaiheesta alkaen.

Tommi on ultravuorijuoksija. Juokseminen tapahtuu vuoristojen rinteillä supervaativissa olosuhteissa. Yhden juoksun pituus voi olla usean maratonin mittainen ja pystysuoraa nousua reitille voi kertyä Mt. Everestin verran.

Mikä saa ihmisen tällaiseen rääkkiin? Treenikilometrejä viikossa voi tulla yli kaksi sataa. Tapahtumiin valmistautuminen reissuineen on sekä ajallinen että taloudellinen panostus.

Tommi kertoo, että juoksu on ennen kaikkea henkinen matka, elämänfilosofia. Vuoren rinteillä on keskityttävä jokaiseen hetkeen. Kun voimat ovat loppu ja edessä on uusi nousu, niin juoksija etenee askeleen kerrallaan. Sitten edessä saattaa olla kivikkoinen lasku ja jälleen uusi nousu.

Matkallaan juoksija törmää usein muuriin. Edessä on kaksi vaihtoehtoa, jättää matka kesken tai etsiä muurista ovi. Tommi sanoo, että meillä kaikilla on varatankki. Kun mieli käskee lopettamaan, kehossamme on vielä voimia jaksaa. Kyse on siitä, miten siedämme kipua, tuskaa ja epätoivoa.

Tommia kuunnellessani mietin, että meidän jokaisen on tehtävä oma henkinen matkamme, ylitettävä oma vuoremme.

Yksinäisyysjuoksu tapahtuu toukokuussa 2018 Pennine Way -vaelluspolulla Englannista Skotlantiin. Matkaa kertyy kuuden päivän aikana 430 kilometriä läpi kukkuloiden, nummien ja vuorten. Pystysuoraa nousua matkalla on yli 13 kilometriä. Tässä videossa on tapahtuma pähkinänkuoressa

Varsinainen vaikeuskerroin on siinä, että mukana ei ole huoltojoukkoja. Kaikki kannetaan repussa, mitä nyt muonaa voi hankkia majapaikoista. Suomesta matkaan lähtee mies ja reppu. Tällaisessa seikkailujuoksussa varusteet nousevat keskiöön. Jokaisen varusteen tarpeellisuus puntaroidaan.

Tommilla on varustekumppanina Partioaitta, jonka kanssa hän on neuvotellut sopivat varusteet. Ehkä tärkein kaikista varusteista on GPS-laite, jossa perustoimintojen lisäksi on viestinlähetysmahdollisuus ja hätäkutsunappi lähimpään 24h pelastuspalvelukeskukseen.

Juoksullaan Tommi kerää varoja HelsinkiMission taistelulle kaupunkilaista yksinäisyyttä vastaan. Pelkästään Helsingissä on kymmeniä tuhansia yksinäisiä. He ovat unohdettuja vanhuksia, yksin asuvia miehiä tai nuoria, joita kukaan ei kuuntele. Olin kymmenen vuotta HelsinkiMission hallituksessa ja sain näkymän yksinäisyyden rankkuuteen. Yksinäisyyteen voi kuolla.

Tässä on linkit Tommin kolmeen eksoottisen jännittävään blogiin Kohtaamisia Pennine Wayllä:  osa 1, osa 2. ja osa 3. Niissä hän kuvaa viime vuonna tekemästään harjoitusreissuaan.

Minua tämä tapahtuma inspiroi. Haastankin meidät kaikki miettimään, mikä on meidän oma henkinen vuoremme, jonka haluamme ylittää. Haastan meidät myös miettimään, millaiseen hyvän tekemiseen voisimme käyttää resurssejamme.

Haastan sinut osallistumaan Tommin juoksuun, seuraamaan, eläytymään, inspiroitumaan ja oppimaan. Mukaan voi tulla monilla tavoilla.

Yksityishenkilöt voivat lahjoittaa projektiin HelsinkiMission digilippaan kautta (välitän linkin myöhemmin). Yritykset voivat tarjota työntekijöilleen tai asiakkailleen Tommin motivaatioluennon. Lisäksi alkukesällä on avoin valmennusseminaari siitä, miten oma henkinen vuori ylitetään.

Valmistautumista hankkeeseen voi seurata Partioaitan, HelsinkiMission ja Invenion blogeista sekä Facebookista. Itse juoksun aikana Tommi päivittää kuulumisia Facebookissa puhelinyhteyden sallimissa rajoissa.

Tässä Tommin yhteys, kun haluat lisää tietoa: tommi.sulander@invenio.fi

Blogin kuva Ylen Areenan Luontoretki-sarjasta, jakso Vuorijuoksija Sulander treenaa Nuuksiossa.

17. helmi, 2018

Sananvapauden ja sensuurin historiaa kannattaa miettiä. Kuten yleensäkin historiaa. Historiasokea on helppo saalis valeuutisille ja harhaisille uskomuksille. Ja hän kuvittelee voivansa kontrolloida muiden mielipiteitä.

Minun kiinnostukseni historiaa kohtaan syntyi silloisessa keskikoulussa, jonka neljännen luokan välitodistuksessa minulla oli viisi nelosta, yksi niistä historiasta. Uskonnosta sain sentään vitosen.

Aloin lukea vimmatusti kotoa löytynyttä paksua kirjaa nimeltä Suuri maailmanhistoria tai jotain sellaista. Ahmin sitä hurmiossa seuraavat viikot. Siinä sivussa sain väännetyksi muutkin numerot pari pykälää ylöspäin.

Historia on jälleen vaivannut minua. Tuoreina opastajina ovat olleet Lasse Lehtisen kirja Väinö Tanner – Itsenäisen Suomen mies sekä Kai Ekholmin, Päivikki Karhulan & Tuomo Olkkosen kirja Tiellä sananvapauteen 1917-2017 – Kekkonen, jumala, seksi. Aiemmin tuntemiini asioihin tuli runsaasti uusia vivahteita.

1900-luvun ensimmäiset kolme neljännestä Suomessa olivat kiivasta juonittelua, valtataistelua ja sapelien kalistelua. Oli luokkataistelu, työväenliikkeen hajoamiset, lapuanliike, väännöt Neuvostoliiton uhan alla, sodat, poliittiset boikotit sekä kielletyt kirjat, laulut ja mielipiteet.

Erityinen häpeäpilkku oli suomettumisen vaihe, jolloin Urho Kekkonen sai vallan määritellä, kuka oli neuvostovastainen ja kuka ei, ja jolloin itsesensuuria harjoitettiin Tehtaankadun älähtämisen pelosta. Neuvostoliitto ja kotiryssät vetelivät naruja ja kertoivat, kuka kulloinkin sopi hallitukseen.

Sensuuri kukoisti läpi vuosikymmenien. Lyseon kolmannella meidän poikien kädestä käteen kiersi Anvar Myklen Laulu punaisesta rubiinista. Sitä luettiin salaa, koska se oli julistettu siveettömäksi ja poistettu kirjastoista ja kirjakaupoista. Kustantaja Caius Kajanti sai musertavat sakot. Se oli harjoituskierros Hannu Salaman Juhannustanssit-sotaa varten.

Mitä tästä on opittava? Sananvapaus on luovuttamaton arvo. Tietenkään se ei ole meidän ainoa arvomme. Jokaisella vapaudella ovat rajansa. En voi solvata julkisesti ketään tai levittää valheellisia uutisia, mutta kaikissa tilanteissa minulla on oikeus esittää mielipiteeni asiallisella tavalla ilman pelkoa, että joutuisin sen takia kärsimään.

Nykyään virallinen sensuuri kohdistuu lähinnä vihapuheeseen. Sen sijaan epävirallinen sensuuri on voimissaan. Kirkon pappi ei saa esiintyä roastaustapahtumassa. Maahanmuutto ja Nato ovat arkoja asioita. Yritysjohtajan on paras olla pohtimatta vaihtoehtoja uusliberaalille markkinataloudelle. Omaa pesää ei saa liata kritisoimalla julkisesti sen kelvottomia käytäntöjä.

Yrityksissä ja julkisella sektorilla ovat kirjoittamattomat sääntönsä. Epäkohdista huomauttaja saa valittajan leiman. Johdon päätösten kyseenalaistaminen voi olla syy potkuille tai varoitukselle. Herkkähipiäisyyttä on vallankäyttäjissä, mutta myös toimittajissa, asiantuntijoissa, tutkijoissa, missäpä ei.

Olemme ehkä sananvapauden mallimaa. Mutta veikkaan sen kertovan enemmän muun maailman huonoudesta kuin meidän erinomaisuudestamme.  

Itsesensuuri ei ole aina pahasta. Monien mielestä Laura Huhtasaari tai Tuomas Enbuske voisivat ajoittain harjoittaa sitäkin. Toisaalta juuri mielipiteiden ilmaisun vapaus tekee kulttuurista vahvan. Käytetään rohkeasti tätä vapautta.

Ps. Edellä mainitun kirjan kirjoittaja Kai Ekholm sai tänä vuonna Suomen Penin sananvanpauspalkinnon. Blogin kuva on palkinnonjakotilaisuudesta, palkintona Kaiju Haanpään teos Isfahan.

 

Avainsanat: historia, sananvapaus, sensuuri, itsesensuuri, Kekkonen, seksi, uskonto, tabut, Suomen Pen